Granskar gärna dina texter
Henrik Karlsson, blivande språkkonsult, bestämde sig redan förra sommaren för att starta eget i samband med att han fick två större uppdrag ungefär samtidigt. Det ena var från Stockholms Kulturfestival, där han var logevärd, och det andra från Språkkonsulternas branschorganisation, där han blev anlitad som administratör och kanslist under en konferens. Efter ytterligare ett år på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms Universitet skulle han idag vilja ge sig i kast med mindre korrektur- och textgranskningsuppdrag för att förbereda sig inför de större projektuppdrag han hoppas på som färdig konsult.

En stor del av utbildningen till språkkonsult handlar om just korrekturläsning och granskning av texter åt företag, myndigheter och större organisationer, där texterna förutom att vara korrekta också ska anpassas till mottagaren. Några av de myndigheter som anlitar språkkonsulter för att göra krångliga texter enkla är till exempel Skatteverket och Försäkringskassan. Men alla företag kan emellanåt ha behov av språkkonsulter, exempelvis för granskning av broschyrer eller vid uppdatering av webbsidan. Andra kanske vill anlita en språkkonsult för att höja nivån hos de anställda genom en kurs.

Henrik Karlsson Språkkonsult

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0702-488 918


Email:
info@hk-sprakkonsult.se

Hemsida:
www.hk-sprakkonsult.se

Adress:
Henrik Karlsson Språkkonsult
Malmövägen 54
12149 Johanneshov

| 13 SENASTE FÖRETAGEN